„ LEVEL” Zakład Instalacyjno- Budowlany Adam Kwiatkowski, w roku 2019 wykonała prace polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami demontażowymi oraz po instalacyjnymi w budynku użytkowym oraz dwóch pomieszczeniach pomocniczych przy ul. Tuchlińskiej 1 w Warszawie. Zakres prac obejmował: -Roboty budowlane -Roboty sanitarne -Roboty elektryczne

„ LEVEL” Zakład Instalacyjno- Budowlany Adam Kwiatkowski, wykonała roboty budowlane, polegające na doposażeniu w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w technologii z rur polipropylenowych wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniu węzła cieplnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Szwedzkiej 11 oraz ul. Szwedzkiej 6 w Warszawie.

Przedmiotowe prace zostały wykonane bez uwag i z zachowaniem terminów umownych.

„ LEVEL” Zakład Instalacyjno- Budowlany Adam Kwiatkowski, roboty budowlane, polegające na doposażeniu w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w technologii z rur polipropylenowych wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniu węzła cieplnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Szwedzkiej 11 w Warszawie.

„ LEVEL” Zakład Instalacyjno- Budowlany Adam Kwiatkowski, wykonał dla Miasta Stołecznego Warszawy — Dzielnicy Śródmieście roboty budowlane obejmujące wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego w budynku Il Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie.

„ LEVEL” Zakład Instalacyjno- Budowlany Adam Kwiatkowski, wykonał roboty budowlane polegające na wymianie instalacji sanitarnych w związku z termomodernizacją w ośmiu budynkach, znajdujących się na terenie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, przy ul. J. Chłopickiego 50

„ LEVEL” Zakład Instalacyjno- Budowlany Adam Kwiatkowski,  wykonał roboty budowlane polegające na „Budowie węzła cieplnego z wykonaniem instalacji c.w.u., c.o. oraz przyłączem do sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 27 w Warszawie”.

Firma„ LEVEL” Zakład Instalacyjno- Budowlany Adam Kwiatkowski, wykonała roboty budowlane, polegające na doposażeniu w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w technologii z rur polipropylenowych i stali węglowej, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniu węzła cieplnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Strzeleckiej 28 w Warszawie.

Firma„ LEVEL” Zakład Instalacyjno- Budowlany Adam Kwiatkowski, wykonała w pawilonie usługowym przy ul. Siemieńskiego 21 w Warszawie roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Realizacja umowy oraz jakość wykonywanych prac pozwala na stwierdzenie, że firma „LEVEL” Zakład Instalacyjno-Budowlany Adam Kwiatkowski, to partner biznesowy godny polecenia i zaufania.

Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury Ic, zaświadcza, iż firma „LEVEL ” zakład Instalacyjno-Budowlany, realizowała zamówienie publiczne pn.: „Remont instalacji centralnego ogrzevvania w budynku nr 68 w kompleksie K-6077 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury”, zgodnie z umową

Firma „LEVEL ” zakład Instalacyjno-Budowlany Adam Kwiatkowski z siedzibą w (02-797) Warszawie przy ul. Relaksowej 45/36 wykonała w budynku przy ul. Ratuszowej 11 w Warszawie roboty budowlane polegające na remoncie instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 3 ITR, w ramach zamówienia publicznego.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica — Wola Aleja Solidarności 90 w Warszawie poświadcza, że firma  „LEVEL ” zakład Instalacyjno-Budowlany Adam Kwiatkowski, wykonała roboty budowlane związane z wymianą instalacji wod-kan, c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego (technologia, automatyka i roboty elektryczne) w Szkole Podstawowej nr 166 przy ul. Żytniej 40 w Warszawie